WELKOM op onze RYSC-website

JAMMERE MELDING

Beste,


Zoals sommigen misschien al weten is er binnen het bestuur van RYSC de laatste tijd veel veranderd.
We zijn op een punt gekomen dat het als kleine VZW met een al even kleine omkadering en bestuur
organisatorisch zeer moeilijk is geworden om de club draaiende te houden en de zwemmers de
begeleiding te bieden die ze verdienen.


Dit heeft ons natuurlijk aan het denken gezet en wij zijn tot een oplossing gekomen om zowel op
korte als op lange termijn ervoor te zorgen dat onze zwemmers in de best mogelijke omkadering
hun sport verder kunnen beoefenen.


We hebben besloten om de VZW RYSC te ontbinden in een aantal stappen.
De eerste stap in deze ontbinding is het stopzetten van de competitiewerking voor het seizoen ’22-
’23. De onderbouw van RYSC zijnde de zwemschool en de sportzwemmers komen in de loop van
oktober tot en met december aan bod. Het uiteindelijke doel is de volledige ontbinding van de VZW
eind ’22.
Dit wil natuurlijk niet zeggen dat we de zwemmers allemaal in de kou laten staan. Achter de
schermen wordt er hard gewerkt aan mogelijke oplossingen.

Voor de zwemschool en de sportzwemmers volgt in een later stadium verdere communicatie maar
voor competitiezwemmers en pré-competitiezwemmers zijn er alvast twee mogelijke opties:
Optie 1 biedt u de mogelijkheid om aan te kloppen bij onze collega’s van ISWIM. Hier werd er
geopteerd om de trainingen in de maand september gewoon door te laten gaan zoals voorzien bij
RYSC, weliswaar zonder wedstrijden deze maand. Tijdens de maand september zouden de trainers
van ISWIM de geïnteresseerde zwemmers individueel screenen in onderling overleg met RYSC om te
bekijken of ze in de competitiewerking terecht kunnen en welke groep hieraan gekoppeld kan
worden. De groepen bij de twee clubs zijn namelijk geen exacte copy-paste. Zwemmers die kiezen
voor deze optie krijgen hun eventuele betaalde lidgelden terug en betalen bij overgang dus eind
september/begin oktober het inschrijvingsgeld van een volledig seizoen bij ISWIM. Het bedrag
hiervan zal afhangen in welke groep de zwemmer terechtkomt.
Voor diegenen die dit voorstel niet genegen zijn is er natuurlijk de mogelijkheid om zich vrij aan te
melden bij een club naar keuze. De eventuele betaalde lidgelden worden ook hier integraal
teruggestort en de zwemmer krijgt een transfer met onderling akkoord tussen RYSC en de club in
kwestie.
We hopen natuurlijk dat de meeste zwemmers kiezen voor optie 1 want het is zeker en vast de
bedoeling om samen met de ISWIM familie te werken aan een nieuw zwemhoofdstuk in de Stad
Ieper.
Het RYSC bestuur