Verzekering bij de federatie

Als lid van RYSC (zwemmers en multimove-ers) ben je verzekerd via de Vlaamse Zwemfederatie.

Je bent verzekerd tegen zwemsportongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Hiervoor heeft de Vlaamse Zwemfederatie met de verzekeringsmaatschappij N.V. Arena verzekeringspolissen afgesloten:

  • Lichamelijke ongevallen (polisnummer 1.102.170A)
  • Burgerlijke aansprakelijkheid (polisnummer 1.102.171A)

Deze verzekeringen gelden dus enkel voor die hoofdsportactiviteiten die rechtstreeks verband houden met onze zwemsport en die georganiseerd worden door de Vlaamse Zwemfederatie en/of haar aangesloten clubs. Hieronder vallen bv. competitiewedstrijden, trainingen, recreatieve sportbeoefening.

Deze polis geldt tevens voor de ongevallen die zich zouden voordoen op de weg van huis naar deze activiteiten en terug, tijdens verplaatsingen te voet of met gelijk welk vervoermiddel. Ze geldt zowel voor binnen- als buitenland.

Wat moet je doen bij een ongeval?

  • Als je je kwetst tijdens een activiteit, meld ons dit dan zo snel mogelijk. Licht de trainer in en stuur een mail naar info@rysc.be.
  • Samen met de clubsecretaris vullen we je aangifteformulier in.
  • Met het formulier stap je naar de dokter die het medisch getuigschrift - dat deel uitmaakt van het formulier - invult.
  • We sturen het formulier naar de Vlaamse Zwemfederatie en dit binnen de 8 werkdagen na het ongeval.
  • Alle bijkomende onkostennota's maak je ook onmiddellijk over via info@rysc.be. Wanneer het dossier volledig is, kan tot vergoeding worden overgaan.
  • Indien er ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces zouden zijn, moeten deze ons onmiddellijk gemeld worden.