RYSC onderschreef onderstaande verklaringen en behaalde verschillende kwaliteitslabels.

'SPLASH'-club

Zwemclub RYSC draagt het label 'SPLASH'-club. 'SPLASH' is het jeugdwerkingsproject van de Vlaamse Zwemfederatie en haar clubs gericht naar 6- tot 12-jarigen. Dit jeugdproject is ontstaan door de Vlaamse Zwemfederatie in samenwerking met de clubs met als doel een aantrekkelijk zwemsport-aanbod te creëren voor deze jonge zwemmers.

Een 'SPLASH'-zwemclub betekent een kindvriendelijke club die zwemactiviteiten en zwemfeesten op maat aanbiedt voor de kinderen van haar zwemschool.

Sinds 2009 organiseert zwemclub RYSC jaarlijks een 'SPLASH'-zwemfeest.

'SPLASH'-zwemfeesten zijn uitdagende recreatieve wedstrijden voor de doelgroep 6- tot 12-jarigen.
Hierbij kunnen de kinderen zich in aangepaste omstandigheden meten met leeftijdgenootjes en blijft de leefwereld van de jongere centraal staan.  

Het doel is dan ook om van de wedstrijd een ECHT ZWEMFEEST te maken!

Panathlonverklaring “Ethiek in de Jeugdsport”

Voor RYSC zijn vriendschap en fair-play geen holle woorden maar begrippen die onmiskenbaar de basis vormen van sport in al zijn facetten. Sport moet hand in hand gaan met sportiviteit! 

RYSC ondertekende de Panathlonverklaring en gaan de verbintenis aan om heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

We verklaren dat:

1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht

  • Sport te beoefenen
  • Zich te vermaken en te spelen
  • In een gezonde omgeving te leven
  • Waardig behandeld te worden
  • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
  • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
  • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
  • In veilige omstandigheden aan sport te doen
  • Te rusten
  • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

GENT, 24 September 2004