Onze club-afspraken

Een goede clubwerking valt of staat bij goede regels voor sporters, trainers, ouders, bestuursleden en vrijwilligers.

Ethisch Verantwoord en in een Goed Afspraken-kader sporten vinden we als club zeer belangrijk.

Hieronder vind je de in onze zwemclub te volgen gedragscodes voor de sporters, hun ouders, trainers, bestuursleden en vrijwilligers.

Ethische verantwoorde gedragscode

EVS gedragscode sporters:

 • We respecteren elkaar
 • Wees altijd en overal beleefd
 • Wees sportief; een winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan
 • Doe je best bij de opgelegde oefeningen van de trainer
 • Draag zorg voor het clubmateriaal
 • Aanvaard de beslissingen van de officials
 • Teamspirit en sportief gedrag bevorderen het clubgebeuren
 • Stiptheid op trainingen en wedstrijden zijn belangrijk
 • Onze sport is er voor iedereen. Er is geen plaats voor discriminatie, racisme, pesterijen, vandalisme, uitsluiting,...
 • Wees vriendelijk onder elkaar, geef elkaar complimenten en supporter voor iedereen
 • Hou de zwem-accommodatie en de kleedkamer netjes en breng geen beschadigingen aan
 • We aanvaarden de andere zoals hij/zij is en discrimineren niet op grond van huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk, prestaties of andere
 • We schelden, pesten en roddelen niet en we uiten geen dreigementen
 • We maken ons niet schuldig aan seksuele intimidatie en gebruiken geen enkele vorm van verbaal of lichamelijk geweld

EVS gedragscode ouders:

 • Toon respect voor je eigen kind en gedraag je sportief tegenover de tegenstanders
 • Respecteer de trainers, de bestuursleden en de officials
 • Toon belangstelling voor de sport van je kind
 • Zorg er steeds voor dat je kind op tijd in de les is

EVS gedragscode bestuursleden:

 • Respecteer de privacy van elk lid
 • Toon respect voor iedereen: jong, oud, autochtoon, allochtoon, getalenteerd, niet-getalenteerd
 • Sta open voor alle groepen (ongeacht religie, huidskleur of seksuele voorkeur)

EVS gedragscode trainers:

 • Trainers moeten een voorbeeldfunctie uitstralen voor de sporters
 • Trainers stellen trainingsprogramma's op die haalbaar zijn voor ieder individu in functie van leeftijd, fysieke toestand,... en waken er over om oefeningen op te leggen die kwetsuurvrij sporten mogelijk maakt
 • Respecteer de privacy van elk lid
 • Behandel ieder kind gelijkwaardig
 • Wij streven naar een sportklimaat waar iedereen zich thuis voelt
 • Sportiviteit en spelplezier is in onze sportorganisatie het allerbelangrijkste
 • Spreek altijd op ooghoogte van het kind

Ons Clubreglement

CLUBREGLEMENT
PDF – 86,7 KB 148 downloads
Tuchtreglement Zwemfed
PDF – 233,8 KB 91 downloads